Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Wanneer u via www.bloompost.nl koopt, gelden uitsluitend de onderhavige Algemene Voorwaarden. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden hebben geen gelding.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN KOOPOVEREENKOMST

2.1 De door u te sluiten koopovereenkomst komt tot stand door in stap 5 van het bestelproces (CONTROLEER UW BESTELLING) op bevestig te klikken.

2.2 De door u gesloten koopovereenkomst zal worden gearchiveerd. U kunt inzage krijgen in de overeenkomst door contact op te nemen met www.bloompost.nl.

2.3 Bij het sluiten van de koopovereenkomst zult u per e-mail een bevestiging van de gesloten koopovereenkomst krijgen. Wij adviseren u deze bevestiging uit te printen dan wel permanent op te slaan.

ARTIKEL 3 BETALING PRIJS EN AFLEVERING

3.1 De prijs voor uw aankoop dient volledig te zijn betaald voordat uw bestelling aan de door u geïdentificeerde persoon worden gestuurd door www.bloompost.nl. U kunt betalen op de wijzen die zijn aangegeven op de website.

3.2 De prijs voor uw bestelling komt overeen met de prijs die wordt vermeld op de kooppagina van www.bloompost.nl.

3.3 Zodra de betaling binnen is bij www.bloompost.nl zal uw bestelling onmiddellijk worden verpakt en verzonden tenzij u een latere afleverdatum hebt gekozen. Uw bloemen/planten zullen dan even voor de betreffende verzending worden verpakt. Aflevering van uw bestelling zal plaatsvinden door PostNL of Packs op het door u aangegeven adres. Aflevering van uw bestelling zal in de regel op tijd geschieden. Www.bloompost.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een eventueel latere bezorging.

3.4 Indien de door uw gekozen producten niet meer leverbaar zijn, zal www.bloompost.nl de betreffende soort of kleur niet meer tonen. Als een bestelde kleur niet beschikbaar is (lees: bloemrot of andere versproblemen) zal www.bloompost.nl een vervangende kleur opsturen.

ARTIKEL 4 BELANGRIJKSTE KENMERKEN BLOEMEN

4.1 De door u te kopen bloemen zullen wanneer zij worden verpakt voor verzending niet ouder zijn dan bloemen in een reguliere bloemenwinkel.

4.2 De bloemen zullen voor de verzending worden verpakt in een verpakking die wordt beschermd door een geoctrooieerde technologie. Hierdoor zullen de bloemen gedurende 3 dagen in de verpakking in goede tot redelijke conditie blijven. Na het uitpakken zullen de bloemen gedurende 7 dagen – mits direct na tijdige ontvangst goed verzorgd – in goede tot redelijke conditie blijven.

4.3 U aanvaardt dat hoewel de bloemen in goede/redelijke conditie zullen worden afgeleverd bij het door geïdentificeerde adres de kwaliteit nimmer volledig gelijk zal zijn aan bloemen die zijn gekocht bij een bloemenwinkel en onmiddellijk in een vaas met water zijn geplaatst.

4.4 www.bloompost.nl aanvaardt geen andere aansprakelijkheid ten aanzien van de bloemen dan de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden. Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer hoger zijn dan de prijs van de bloemen die door u is betaald. ARTIKEL

5 ONTBINDING OVEREENKOMST

5.1 Nadat u deze overeenkomst hebt gesloten kunt u deze overeenkomst niet meer ontbinden tenzij de bloemen niet voldoen aan het gestelde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden of niet zijn bezorgd en dit te wijten is aan www.bloompost.nl of PostNL. Voor een ontbinding dient u contact op te nemen met www.bloompost.nl. U dient daartoe de betreffende bloemen – voorzover mogelijk - alsmede een schriftelijke toelichting – waarin u uw klachten uiteen zet – te sturen aan www.bloompost.nl. Www.bloompost.nl zal u dan zo spoedig mogelijk nader berichten.

5.2 Het in artikel 7:46D BW omschreven herroepingsrecht is niet van toepassing omdat de koopovereenkomst ziet op producten die snel kunnen verouderen en duidelijk persoonlijk van aard zijn.

ARTIKEL 6 PRIVACY

www.bloompost.nl houdt zich aan de regels van Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen de door uw verstrekte informatie uitsluitend gebruiken voor uitvoering van de koopovereenkomst. Indien u zich tevens geabonneerd heeft op onze nieuwsbrief dan verwijzen wij u in dat kader naar ons privacy statement.

ARTIKEL 7 AFSTAND VAN RECHTEN

www.bloompost.nl kan uit efficiency overwegingen besluiten bepaalde rechten die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet uit te oefenen. Een dergelijk besluit zal immer slechts gelden als een afwijking in dat betreffende geval. Www.bloompost.nl kan in een ander gelijksoortig geval besluiten haar rechten op basis van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen.

ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

8.1 Deze Algemene Voorwaarden en de te sluiten koopovereenkomst worden voorzover dat wettelijk is toegestaan beheerst door Nederlands recht.

8.2 De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag – inclusief zijn kort geding rechter - is uitsluitend bevoegd van een eventueel geschil over deze Algemene Voorwaarden en/of de koopovereenkomst kennis te nemen tenzij de wet zich tegen deze forumkeuze verzet.

ARTIKEL 9 AFWIJKINGEN

Voor eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen kunt u contact opnemen met www.bloompost.nl. Deze afwijkingen hebben slechts gelding voorzover zij schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door www.bloompost.nl.

KLANTENSERVICE

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of bellen naar 085-1307590 (ma t/m vr 09.00 tot 17.00 uur).